Audio Songs

(browse through the largest collection of Marathi Songs)
MP3s in current category
<
Namo dutta gururayaShree dutta bhakti geete
>
Currently selected MP3
Shree dutta bhakti geete
(showing song previews, 45 second clip)
MP3 Formats
01 Naman Majhe.mp3
02 Bhramha Vishnu.mp3
03 Shri Gurusarikha.mp3
04 Jai Jai Digambara.mp3
05 Dutta Tujha Aasawa.mp3
06 Triwar He Vandan Majhe.mp3
07 Mai Pita Gurudutta.mp3
08 Kiti Wat Pahavi.mp3
09 Dutta Naamat Godawa.mp3
10 Tin Shire Sahahat.mp3
11 Mukticha Marg.mp3
12 Daiwat Majhe.mp3
13 Pahila Audumbari.mp3
14 Dutta Khanathi Suman.mp3
15 Dutta Mauli Tu.mp3
16 Dutta Majha Ethe Dhavala.mp3
17 Dutta Ha Yogi Jagacha.mp3
18 Awghe Garje Pundhurpur.mp3
19 Nam Tujhe Gheta.mp3
20 Dhava Dhava.mp3
21 Paie Khadawa.mp3
22 Dutta Maulila.mp3
23 Chal Ga Sakhe.mp3
24 Pancha Gangechya Tiri.mp3
25 Bhramha Vishnu.mp3
26 Krishnamaicha.mp3
27 Dutta Dhav.mp3
28 Janu Deh.mp3
29 Darshan De Re.mp3
30 Nam Tujhe Gheta Dutta.mp3
31 Chala Gangapurla.mp3
32 Katha.mp3
33 Aaj Duttaguru Janmale.mp3
34 Me Neghale Gangapurala.mp3
35 Swami Avadhuta Tuch.mp3
36 Pimpalachya Khali.mp3
37 Swami Digambara.mp3
38 Gurudutta Raya.mp3
39 Gurudutta Mauli.mp3
40 Guruduttachi Palkhi.mp3
41 Shri Guru Audumbari.mp3
42 Dutta Dutta Mhanata Netya.mp3
43 Param Sanatan.mp3
44 To Maj Adthawato.mp3
45 Jhale Bai Vede.mp3
46 Lila Chalalayli.mp3
47 Dekiyala Ho Aamhe.mp3
48 Sukhakarta.mp3
49 Dutta Arti.mp3
50 Jai Appamauli.mp3
51 Marge Halu Halu Chala.mp3
51 Audio Tracks (.mp3)
Add to cart @ 100 INR
(enables you to play/download full songs)